Hangyodon Fluffy Socks

Hangyodon Fluffy Socks

Sanrio

$8.99 

23-25cm

99% polyester, 1% polyurethane