Hello Kitty Cafeteria Big Bowl

Hello Kitty Cafeteria Big Bowl
Hello Kitty Cafeteria Big Bowl
Hello Kitty Cafeteria Big Bowl
Hello Kitty Cafeteria Big Bowl
Hello Kitty Cafeteria Big Bowl
Hello Kitty Cafeteria Big Bowl

Sanrio

$22.99 

Ceramic