Korean Thins Oreos Vanilla Mousse

Korean Thins Oreos Vanilla Mousse
Korean Thins Oreos Vanilla Mousse
Korean Thins Oreos Vanilla Mousse
Korean Thins Oreos Vanilla Mousse

Charms LOL

$4.99 

Super good Oreos thins from Korea! Exotic flavor vanilla mousse. So yummy!