Puni Maru Super Jumbo Cheeki and Cheeka Papaya Squishy

Puni Maru

$26.00 

We finally got some of these wonderful Puniu Maru squishy.  The Super Jumbo  Papaya Squishy featuring Cheeki and Cheeka. Comes in nice Puni Maru packaging. Big high quality slow rising squishy that you expect from Puni Maru.